Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 16, 83-000 Pruszcz Gdański

 

Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Logo PEC

 

 

Deklaracja dostępności 

 

RODO

Dane administratora  danych osobowych (DO):

PRUSZCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE "PEC" SP. Z O. O.

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

IODO: Michał Minurski M:668484659

e-mail:  iodo@pec-pruszcz.pl

Cel przetwarzania danych i kategorie przetwarzanych danych:

Realizacja i rozliczenie umów z Klientami na dostawę ciepła.

Budowa sieci ciepłowniczej.

Sprawozdawczość z prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją:

Dane osobowe nie są przekazywane poza firmę.

Informacje o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do

państwa trzeciego (np. na serwery poza terenem Unii Europejskiej):


Dane osobowe nie są przekazywane poza firmę, także do krajów poza EU.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe,

kryteria ustalania tego okresu:


Dane osobowe są przechowywane w PEC w okresie niezbędnym do realizacji umowy oraz zgodnie z polskim prawem gospodarczym w okresie 6 lat rozrachunkowych w zakresie danych rozliczeniowych (finansowych) oraz 50 lat w zakresie danych kadrowych.

Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

a także o prawie do przenoszenia danych:

Dane osobowe są dostępne na każde żądanie osoby, której dotyczą.

Osoba ma prawo do ich sprostowania, poprawienia, lub usunięcia.

Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w takim wypadku co do zasady dane osobowe pacjentów będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, a nie zgody pacjenta):


Zgodna na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych):


W przypadku niestosowania do postanowień RODO, każda osoba pa prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego.

Informacje, jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych:

W przypadku niepodania danych osobowych PEC nie może zrealizować umowy.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 94
Utworzono dnia: 24.03.2020
Dokument wprowadził:
Dominika Karwaszewska
Dokument opublikował:
Dominika Karwaszewska

Historia publikacji

  • 26.03.2020 12:52, Administrator
    Edycja strony: RODO
  • 26.03.2020 12:50, Administrator
    Edycja strony: RODO
  • 24.03.2020 11:48, Administrator
    Edycja strony: RODO