Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 16, 83-000 Pruszcz Gdański

 

Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Logo PEC

 

 

Deklaracja dostępności 

 

Deklaracja dostępności

 

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://pecpruszczgd.naszbip.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą: strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anna Turzyńska, pec@pec-pruszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 682 31 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacjiw formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek zlokalizowany w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Tysiąclecia 16 posiada wejście główne, do którego można dostać się wprost z poziomu terenu.

Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega bezpieczną drogą po chodniku. Budynek jest jednokondygnacyjny. 

Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest z holu głównego, który ma 145 cm szerokości.

Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Brak

 

Rapot o stanie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami:

http://pecpruszczgd.naszbip.pl/pliki/plik/wydruk-1617179044.pdf

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 228
Utworzono dnia: 26.03.2020
Dokument wprowadził:
Anna Turzyńska
Dokument opublikował:
Anna Turzyńska

Historia publikacji

 • 31.03.2021 10:30, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 19.03.2021 14:33, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 19.03.2021 12:11, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności